250 media bundelen zich in feiten over klimaatcrisis

15 sep 250 media bundelen zich in feiten over klimaatcrisis

 

Het gaat in de media steeds meer en vaker over waarheidsvinding. En die ligt voor wat de klimaatcrisis absoluut niet in het midden. Op 23 september is er een nieuwe VN-klimaattop en ruim 250 media roepen de politiek op om – op basis van harde feiten – concrete maatregelen te nemen en die uiteraard moeten worden nageleefd en gehandhaafd.

In tienduizenden artikelen publiceerde gerenommeerde media en onderzoeksjournalisten verhalen, analyses, reportages, columns en rubrieken over de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde. Deze blijkt namelijk de grootste uitdaging voor de mensheid sinds zij bestaat. In zijn boek De Onbewoonbare Aarde, zegt de duurzaamheidsjournalist David Wallace-Wells dat onze kleinkinderen ons zullen vervloeken om wat we gedaan en gelaten hebben. Wie het boek gelezen heeft, kan het alleen maar met hem eens zijn: klimaatverandering  wordt het alles overheersende onderwerp van deze eeuw.

Zijn artikel in de New York Times werd in 2018 door ruim 50 miljoen mensen gelezen en zijn artikel in de New York Magazine is een absoluut meesterwerk dat zich onderscheid door diepgang en feiten gebaseerd op veel wetenschappelijk onderzoek en -werk.

 

“Alle klimaatverandering wordt beheerst door onzekerheid, meestal de onzekerheid van menselijk handelen – vooral welke actie zal worden ondernomen en wanneer, om de dramatische transformatie van het leven op de planeet af te wenden of te voorkomen die zich zal ontvouwen zonder draconische interventie”

 

Natuurlijk willen we onze enige leefomgeving niet verwoesten, maar dan zullen we onze manier van leven, consumeren en produceren draconisch moeten wijzigen. En rap ook, want de polen smelten harder dan menigeen denkt en ook de Siberische parmafrost verdwijnt zienderogen. Onder deze tientallen meters ijs liggen miljoenen jaren oude moerassen die meer koolstofdioxide en methaan bevatten dan de mensheid ooit heeft uitgestoten en deze zullen in het volgende decennium in onze atmosfeer komen. Tel daarbij op dat onze oerwouden, die grote hoeveelheden koolstofdioxide opnemen, in hoog tempo worden gekapt en we realiseren ons dat de tijd begint te dringen. En het gekke is, dat steeds minder mensen hiervan overtuigd lijken en in de publieke opinie tekent zich een tweedeling af. Veertig procent van de Nederlanders is van mening dat klimaatmaatregelen onnodig en onevenredig duur zijn. Klimaatontkenners en rechtse populisten als Thierry Baudet en Jair Bolsonaro spreken over een hoax en vinden dat maatregelen geen zin hebben. De desinformatie van het kamp dat de opwarming van de aarde ontkent of bagatelliseert, zorgt voor veel verwarring onder mensen en heeft meer impact dan goed voor ons is.

Nederland land met veel klimaatsceptici

Nederland staat bekend om zijn klimaatsceptici en -ontlkenners en aan de klimaattafels zaten vooral veel ‘meestribbelaars’ die elkaar al decennialang in een wurggreep houden. Over de hele wereld worden maatregelen eindeloos uitgesteld onder druk van machtige industrielobby’s of worden ze zo ingewikkeld gemaakt dat een effectieve handhaving onmogelijk is.

Veel debat op basis van sentimenten en opninies

Uit onvrede over de gang van zaken en om ervoor te zorgen dat publiekdebat en discussies over feiten gaan en niet over sentimenten die tot waarheden zijn verheven, is de internationale media-actie Covering Climate Now ontstaan, een initiatief van de Columbia Journalism Review, het Amerikaanse blad The Nation en de Engelse krant The Guardian. In Nederland hebben o.a. De Groene en Trouw zich aangesloten. Andere bekende media die zich hebben aangesloten zijn: Bloomberg, CBS News, Nature, Science, Harvard Business Review en de Huffpost.

Morele verplichting om te informeren op basis van feiten

De leden van Covering Climate Now vinden het niet alleen hun journalistieke opdracht om de feiten met hun lezers te delen, maar ook hun morele plicht jegens de politici en vele multinationals die op grote schaal verantwoordelijk zijn voor de ecocide die mondiaal plaatsvindt. Tot in den treure tonen wetenschappers aan dat de huidige opwarming van de aarde voor het belangrijkste deel wordt veroorzaakt door menselijk handelen en dat de vermindering van de emissie van broeikasgassen de enige remedie is.

Juiste balans in de media en in het publieke debat

Hopelijk zorgt dit initiatief dat de klimaatsceptici, die disproportioneel veel aandacht krijgen in de media onder de noemer van objectiviteit en wederhoor, meer mensen zich bewust worden van de noodzaak om nu te handelen. Er is sprake van een valse balans als de ‘strijders tegen de klimaathysterie’ telkens weer een podium krijgen om verwarring en onrust te zaaien om hierbij voordeel te behalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor politieke partijen, voor belangenbehartigers en bijvoorbeeld voor boeren en de fossiele industrie. Want de gevolgen zijn ernstig, zolang er publieke twijfel blijft bestaan en overheden moeizaam moeten blijven zoeken naar draagvlak in de samenleving.

Welke oplossingen kiezen we?

We moeten samen veel blijven discussiëren over het klimaat en er zijn genoeg vragen waarover we samen een polemiek kunnen voeren. Hoe hoog moet de CO2-heffing worden? Wat doen we met de 9 miljard euro aan extra belastinginkomsten nu Shell, Unilever, Philips en Akzo Nobel wel winstbelasting moeten gaan betalen. Introduceren we hiermee weer een basisbeurs en gebruiken we de andere helft voor investeringen in onderwijs en zorg of als subsidie om deze en andere bedrijven te stimuleren om te verduurzamen, hetgeen weer zo’n typisch Nederlandse polderoplossing is. Het IPPC heeft al aangegeven dat we Parijs niet gaan halen als we, tijdens de overgangsfase in de energietransitie, niet meer gaan leunen op kernenergie. Is dat verstandig en ook haalbaar in Nederland? En wanneer voeren we rekeningrijden in of is het verstandiger om alle kosten, waaronder de bescherming van de olietankers in de Straat van Hormuz door Westerse marineschepen, aan de pomp door te berekenen, waardoor de prijs van een liter benzine en diesel meer dan zal verdubbelen. Maar de centrale vraag blijft en moet blijven: is klimaatverandering een acuut probleem en zo ja, wat doen we er dan aan?

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.