19 sep Bedrijf van de toekomst

Toekomst is aan exponentiële 10X-organisaties

 

Waarom nieuwe ondernemingen 10 keer beter, sneller en goedkoper zijn dan jij!

Veel grote, internationale bedrijven waren decennia lang gefocust op winstgroei, uitbreiding van het marktaandeel en het verlagen van de kosten. Maar in de transformatie naar de volgende fase in onze beschaving komt er een einde aan deze ongekende ontwikkeling. Steeds meer bedrijven krijgen competitie van substituten en exponentiele organisaties die 10 keer beter, sneller en goedkoper zijn.

10X beter, sneller en goedkoper

Deze zogenaamde 10X-bedrijven maken gebruik van nieuwe organisatietechnieken, business modellen en exponentiele technologieën, die minimaal tien keer meer impact hebben en output genereren dan hun peers onder dezelfde omstandigheden.

Playing to win - Global Competition

Download McKinsey Report

Het nieuwe rapport van McKinsey ‘Spelen om te winnen: nieuwe mondiale concurrentie’ geeft een indrukwekkende projectie van de afname van winsten bij grote bedrijven met minimaal 20%. Hiermee verdampt in relatief korte termijn, alle zakelijke voordelen die zij, de afgelopen 30 jaar, relatief en ten opzichte van de wereldeconomie, hebben behaald.

De laatste 30 jaar zijn grote, mondiale markten ontstaan, terwijl de corporate belastingtarieven, financieringskosten en de prijzen van arbeid, apparatuur en technologie zijn gedaald. De netto winst van de grootste internationals is de laatste drie decennia dan ook verdriedubbeld, van 2 triljoen dollar in 1980 naar ruim 7 triljoen dollar in 2013. Hiermee is het aandeel van deze invloedrijke en machtige bedrijven in het mondiale BBP gestegen van 7,6 procent naar ruim 10 procent.

Anno 2015, realiseren bedrijven uit geavanceerde economieën meer dan 65% van de mondiale winsten en de Angelsaksische bedrijven zijn daarmee ’s werelds meest winstgevende ondernemingen. Deze multinationals hebben geprofiteerd van de mondiale stijging van consumptie en investeringen in de industrie, de beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten elders in de wereld en meer geglobaliseerde supply chains.

Winsten van grote bedrijven steeds meer onder druk

Maar er zijn aanwijzingen voor een significante wijziging in de aard van de mondiale concurrentie en de economische omstandigheden en omgeving. Terwijl de mondiale omzet zal groeien met 40 procent naar ongeveer 185 triljoen dollar in 2025, zal de ontwikkeling van winsten steeds meer onder druk komen te staan. Voor vele multinationals betekent dit dat de winstgroei zal dalen naar het niveau van 1980 en voor het ontstaan van de huidige economische bubble.

Volgende week publiceer ik een artikel onder de titel “Hoe overleef ik de toekomst”, dat gaat over exponentiele bedrijven en hoe zij in de toekomst kunnen profiteren van deze ontwikkelingen en nieuwe kansen.

Doorbraakinnovaties, opkomende markten en nieuwe business modellen

10X-bedrijven investeren meer in intellectuele activa

10X-bedrijven investeren meer in intellectuele activa

Een deel van de vertraging van de winstontwikkeling bij multinationals en andere grote bedrijven, komt voort uit competitieve krachten, die door twee soorten concurrenten worden ontketend. Enerzijds hebben we een enorme golf van bedrijven die gevestigd zijn in opkomende economieën. De meest van hen zijn al tientallen jaren actief als industriële reuzen op hun thuismarkt, maar het afgelopen decennium hebben zij massale marktaandelen bereikt Hierdoor zijn ze in staat, net zoals hun voorgangers uit Japan en Zuid-Korea, om mondiaal hun vleugels uit te slaan en tegen significant lagere kosten en met de modernste technologieën, te concurreren tegens de internationale gevestigde orde.

Meer dan de helft van S&P en Midkap-bedrijven bestaand niet meer in 2025

Anderzijds introduceren high-tech companies nieuwe business modellen en betreden zij nieuwe markten uit alle hoeken en gaten en ontwrichten daarmee als substituten bestaande markten, bedrijven en vooral de lethargische leiders die nauwelijks de tijd nog lijken te hebben om hierop adequaat te reageren. De komende 10 jaar zullen hierdoor meer dan 70% van de S&P en Midkap bedrijven hun notering verliezen en meer dan de helft zal in 2025 niet meer bestaan.

Kraamkamers voor start-ups, doorbraakinnovaties en ontwrichting

Deze technologie reuzen zijn niet de enige bedreiging voor de gevestigde orde. Krachtige digitale platforms als Amazon en Alibaba fungeren als kraamkamer voor duizenden kleine en middelgrote ondernemingen, die hiermee het bereik en de middelen krijgen om hun grote broeders uit te dagen en zelfs ten val te brengen.

Het competitieve landschap is een stuk complexer en dynamischer geworden en het tempo van verandering versnelt nog steeds. Over vijf jaar zullen we zeggen dat het nooit meer zo langzaam ging als in 2015.

Toekomst is aan exponentiële 10X-ondernemingen

Exponentiële organisaties

Exponentiële organisaties, 10X beter, sneller en goedkoper

Winsten zullen verschuiven van de zware industrie naar idee-intensieve sectoren, met een focus op innovatie, exponentiele technologieën, merken, software en algoritmen (big data en analytics). Sectoren met de hoogste marges, zoals finance, IT, media en farmacie, ontwikkelen een dynamiek van ‘de winnaar krijgt alles’ en met een toenemende kloof tussen de meest winstgevende ondernemingen en de rest. Ondertussen staan de marges bij kapitaal intensieve sectoren en bedrijven zwaar onder druk, omdat de operationele efficiëntie kritiek is geworden.

Nieuwe concurrenten worden steeds talrijkere, innovatiever en internationaler en vernietigen meer waarde onder gevestigde ondernemingen dan ze meerwaarde creëren voor henzelf. Ondertussen bereiken externe factoren, die drie decennia lang de winsten hebben opgedreven, waaronder de mondiale arbeid arbitrage en dalende rentevoeten,
hun limieten.

Bij dalende winsten moeten steeds meer bedrijven knokken voor een alsmaar kleiner wordend marktaandeel en gevestigde marktleiders kunnen zich niet langer focussen op simpelweg het verdedigen van hun historische niche en concurrentievoordeel.

Eigenschappen van 10X-ondernemingen

Uit het onderzoek dat ik met een netwerk van business analisten en trendwatchers heb uitgevoerd, is gebleken dat exponentiele ondernemingen, die 10X sneller, beter en goedkoper zijn, diverse eigenschappen hebben, waaronder:

  • Zij hanteren nieuwe organisatietechnieken en business modellen die zijn gebaseerd op exponentiele technologieën;
  • Zij investeren significant in intellectuele activa, waaronder robots, artificiële intelligentie, machine-to-human communicaties, big data en data analytisch en het ontwikkelen van algoritmen;
  • Zij beschikken over de meest efficiënte bedrijfsvoering, hebben de machtspiramides gekanteld en bezitten de hoogste klantenbeleving en –satisfactie.

Bedrijven die snel kunnen transformeren naar exponentiele 10X-ondernemingen en de veranderende omstandigheden, krijgen enorme kansen om duurzaam succesvol te zijn, mist ze de focus hebben op het creëren van meerwaarde voor alle stakeholders.

Intense druk op groei, innovatie en productiviteit

De komende 10 jaar zal de stijgende consumptie in de opkomende werelden nieuwe markten creëren. Exponentiele technologieën en doorbraakinnovaties zullen nieuwe diensten en producten stimuleren en start-ups zullen steeds makkelijker en sneller hun weg vinden naar kapitaal, professionele begeleiding, partners en klanten, tegen relatief lage ‘up-front’ investeringen en operationele kosten.

Maar steeds meer bedrijven zullen de intense druk gaan voelen van groei, innovatie en de noodzaak om productiever te worden, en niet alleen om hun kansen te grijpen, maar vooral ook om te overleven.

MEER INFO


Ruud Veltenaar & Associates biedt masterlezingen, keynotes en strategische workshops over trends en ontwikkelingen, met impact op ons leven en werk. Onderstaande inspirimenten bieden duidelijkheid over de toekomst, exponentiele organisaties en hoe jij een 10X-organisatie kan worden.

Neem nu contact op of vraag een offerte aan. Je kunt me ook volgen op Twitter.


 

1Reactie

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.