VISIE OP ONTKETENDE TOEKOMST

 

We leven in een tijd van diepgaande verandering en disruptie en we zijn op een markeerpunt gekomen waar iets eindigt en sterft en waar iets anders geboren wil worden.

‘MAXIMUM ME AND BIGGER IS BETTER?’

Wat eindigt en sterft is een beschaving, die is gebouwd op de mentaliteit van ‘maximum me and bigger is better’. Een samenleving die gecontroleerd wordt door een selectieve groep industriëlen en andere machtshebbers, die ons geleid hebben naar een staat van georganiseerde onverantwoordelijkheid.

OPNIEUW VERBINDEN MET ONSZELF

Wat wordt geboren is minder duidelijk. Het is een toekomst die ons vraagt ​​om verbinding te maken met een dieper niveau van ons mens-zijn, om te ontdekken wie we werkelijk zijn en wie we willen zijn als samenleving. Hoe kunnen we nieuwe bruggen bouwen naar een toekomst die we nu al voelen en die we werkelijk willen? Een toekomst waarvan we weten dat deze mogelijk is en die ons een betere wereld brengt, maar er nu nog niet is. Het beantwoorden van deze vraag en het ontdekken van nieuwe wegen naar een betere toekomst, vormen het centrum van mijn leven en werk.

VISIE MET NIEUWE AANPAK EN BEKENDE PRINCIPES

Tijdens mijn masterlezingen en key-note’s bied ik een visie, aanpak en een methode die zijn gebaseerd op het ontdekken en verbinden met onze diepere bronnen van voelen en weten. Tijdens de strategische workshops, de TEDx4-bijeenkomsten en colleges, staat Action Learning centraal. Terwijl mijn aanpak en methode op zichzelf vernieuwend zijn, zijn veel de principes en uitgangspunten algemeen bekend onder leiders die veranderingen initiëren en doorvoeren. In feite kun je in de westerse wereld de fundamenten op vele plaatsen terugvinden, zelfs net buiten je huis of kantoor. Het zijn de plaatsen waar we komen om verbinding te maken met de diepere essentie waar ons leven en werk over gaat. Denk eens na over de invloed die jouw en onze acties kunnen hebben op anderen en misschien zelfs op sociale bewegingen over de hele wereld.

HET BEGINT ALTIJD BIJ JEZELF

Wat alle grote acties en bewegingen delen is het bewustzijn dat een diepgaande verandering in onze wereld en samenleving, altijd bij jezelf begint en een verbinding vraagt met degene wie je werkelijk wil zijn en wat je voor andere wil betekenen. En om te ontdekken wie je werkelijk bent, moet je onbevreesd naar de toekomst durven kijken en de echte wereld in trekken.

VOORBEELDEN VAN TEKTONISCHE TRANSFORMATIES

Veel mensen luisteren graag naar verhalen over verandering en transformatie, maar zijn tegelijk van mening dat het maar hoogst zelden gebeurt. Maar in mijn leven heb ik meerdere tektonische verschuivingen en transformaties mogen aanschouwen. Ik zag het toen de Berlijnse Muur viel in 1989 en hoe de apartheid in Zuid-Afrika werd beëindigd en we allen getuigen mochten zijn van de vreedzame overgang naar de periode van post-apartheid. En ik zie het nu met de opkomst van China en later deze eeuw van Afrika, als het zwaartepunt van de wereldeconomie steeds meer verschuift naar andere continenten.

MEEST INGRIJPENDE TRANSFORMATIE MOET NOG KOMEN

En toch denk ik dat de meest ingrijpende en significante transformatie van onze generatie nog moet komen. Het heeft te maken met de transformatie van de huidige systemen, gebaseerd op kapitalisme, de maakbare samenleving en onszelf. De transformatie van gedateerde en disfunctionerende systemen, die aan het infuus op intensive care bengelen en wachten op het onvermijdelijke, is afhankelijk van ons vermogen om opnieuw vorm te geven hoe we onderling verbinden, en hoe we verbinden met het systeem en onszelf.

PLEASE, HELP ME!

Zo, help mij, om onze samenleving, de maatschappij, de business en vooral onszelf te transformeren, zodat een betere wereld met een zorgzame samenleving daadwerkelijk ontstaat.