DIEPGAANDE VERANDERINGEN


We leven in een tijd van ontwrichting en diepgaande veranderingen. Groeiende ongelijkheid, schaarste van hulpbronnen, klimaatontregeling, massale migratie uit arme landen, fundamentalisme en financiële oligarchieën. Tegelijk is de mogelijkheid tot ingrijpende persoonlijke, maatschappelijke en mondiale vernieuwing nog nooit zo reëel aanwezig geweest als nu. Mits we uit onze lethargie stappen en leiderschap tonen. Leiderschap van de toekomst.

Boek deze lezing van Ruud Veltenaar en neem zelf de leiding

EINDE VAN TIJDPERK


We staan op een keerpunt in onze geschiedenis. Daar waar iets sterft en eindigt. Waar iets nieuws geboren wil worden. Wat eindigt is een oude beschaving en daarmee de mentaliteit van ‘maximum-me‘ en ‘bigger is better‘ en een kleine elite die de dienst uitmaakt. Het betekent ook het einde van de wereld die we kennen en de staat van georganiseerde onverantwoordelijkheid, met collectieve gevolgen en symptomen die niemand wil.

Laat je inspireren door Ruud Veltenaar’s visie op de toekomst

INSPIREREND LEIDERSCHAP


Deze confronterende en zeer inspirerende masterlezing over de toekomst van leiderschap, analyseert de aftocht van het ‘post-neoliberale denken en Angelsaksisch leiderschap’. Het onderzoekt het fundament van inspirerend leiderschap voor de aandienende en ontketende toekomst en wie we ten diepste willen zijn. De masterlezing biedt concrete handvatten en actiepunten om een diepgaande transformatie te leiden en bij te dragen aan een betere wereld.

Vraag vandaag nog een offerte aan voor deze masterlezing 

Masterlezingen of transformaties

LEIDEN VANUIT DE AANDIENENDE TOEKOMST

De masterlezing is uniek in zijn soort en een bijzondere belevenis. Hoe kunnen we leiden vanuit de aandienende en ontketende toekomst? Deze masterlezing is ontwikkeld voor changemakers in alle sectoren, culturen en systemen.

Hoe gaan we om met disruptieve verandering?

Het stelt de vraag centraal hoe we moeten reageren op de golven van disruptieve verandering, zodat we ons kunnen verbinden met de aandienende toekomst, in plaats van ons te verzetten tegen de patronen van het verleden.

Verzet als belangrijkste leiderskwaliteit

De deelnemers worden gestimuleerd om hun belemmerende overtuigen los te laten en hun oordelen op te schorten. Het vermogen zich te verzetten tegen gedateerde systemen en denkpatronen, is één van de belangrijkste leiderskwaliteiten vandaag de dag. 

Meer lezingen over de veranderende toekomst volgens Ruud Veltenaar

Onderwerpen
 • blinde vlekken en zwarte gaten
 • de ijsberg: oppervlakte van symptomen
 • zeepbellen en ontwrichtende kloven
 • reflectie: impact op mijn oordelen?
 • invloed en belangen van lobbyisten
 • van ego- naar eco-systeembewustzijn
 • U-bocht: handelen vanuit innerlijke plek
 • reflectie: impact op mijn overtuigingen?
 • de blinde vlek van leiderschap
 • luisteren op vier niveaus
 • energie volgt aandacht
 • mijn reis en u-bocht naar de toekomst

Transformationeel Leiderschap

De masterlezing onderzoekt de symptomen aan het topje van de ijsberg van de huidige realiteit van de deelnemers en de gedragslijnen die de ontwrichtende veranderingen van onze tijd veroorzaken.

De kompas voor transformatie

Het creëert duidelijkheid over het dilemma van nieuwe uitdagingen voor leiders. De ingrijpende veranderingen vereisen niet alleen een verschuiving van ons paradigma van denken, maar ook een verschuiving in bewustzijn van ego-systemen naar eco-systeem.

Leiden vanuit de aandienende toekomst

Leiden vanuit de aandiende toekomst biedt concrete handvatten voor inspirerende leiderschap. De masterlezing is een unieke belevenis. Het verandert de visie van de deelnemers op de toekomst en de rol die voor hen is weggelegd.

Meer over de belangrijkste mega-trends van de toekomst lees je hier

Kompas-Leiderschap-500x500-Ruud-Veltenaar
Onderwerpen
 • kolderieke wereld: momenten van gekte
 • breuklijnen en fundamentele kloven
 • de 8 structurele ernstige incongruenties
 • zelfredzame samenleving: van 1.0 naar 4.0
 • mondialisering: van 1.0 naar 4.0
 • matrix van economische revolutie
 • economie verbinden met de natuur
 • arbeid (werk) verbinden met zingeving
 • kapitaal en herstellen van balansen
 • technologie en collectieve creativiteit
 • consumptie: verbinden welvaart en welzijn
 • coördinatie: verbinden delen met geheel
 • ownership: verbonden maatschappelijk nut
 • leiderschap: verbinden met de toekomst
 • vijf vragen voor het persoonlijke dagboek
Kompas-Leiderschap-500x500-Ruud-Veltenaar

Kompas voor transformatie

De masterlezing onderzoekt de symptomen aan het topje van de ijsberg van de huidige realiteit van de deelnemers en de gedragslijnen die de ontwrichtende veranderingen van onze tijd veroorzaken. Het creëert duidelijkheid over het dilemma van nieuwe uitdagingen voor leiders en de oude wereld van economische belangen en kwantitatieve key-performance indicatoren. De ingrijpende veranderingen vereisen niet alleen een verschuiving van ons paradigma van denken, maar ook een verschuiving in bewustzijn van ego-systemen naar eco-systeem. Leiden vanuit de aandiende toekomst biedt concrete handvatten voor inspirerende leiderschap en beantwoordt de vraag hoe de deelnemers zich kunnen verbinden met de bron van de toekomst, die zich via hen en hun leiderschap wil manifesteren. De masterlezing is een unieke belevenis omdat elk onderdeel wordt afgesloten met vragen voor het persoonlijke dagboek. Het verandert de visie van de deelnemers op de toekomst en de rol die voor hen is weggelegd.

Onderwerpen
 • kolderieke wereld: momenten van gekte
 • breuklijnen en fundamentele kloven
 • de 8 structurele ernstige incongruenties
 • zelfredzame samenleving: van 1.0 naar 4.0
 • mondialisering: van 1.0 naar 4.0
 • matrix van economische revolutie
 • economie verbinden met de natuur
 • arbeid (werk) verbinden met zingeving
 • kapitaal en herstellen van balansen
 • technologie en collectieve creativiteit
 • consumptie: verbinden welvaart en welzijn
 • coördinatie: verbinden delen met geheel
 • ownership: verbonden maatschappelijk nut
 • leiderschap: verbinden met de toekomst
 • vijf vragen voor het persoonlijke dagboek
Inspirerend-leiderschap-500x500-Ruud-Veltenaar

Leiden van transformaties

Er is maar één kwestie van belang in de huidige tijd van chaos en ontwrichting en dat is de herintegratie van geest en materie en van bewustzijn en actie. Dit vraagt om een transformatie naar een samenleving 4.0 en een eco-economie gebaseerd op natuurlijke systemen.

Jijzelf als voertuig van de toekomst

Leiden vanuit de toekomst stimuleert en activeert de deelnemers om henzelf tot voertuig van de toekomst te maken en drie transformaties te leiden die uitvoerig en op inspirerende wijze worden besproken.

 • De eerste is het leiden van de persoonlijke omkering: “van ik naar wij”
 • De tweede revolutie is een relationele die de kwaliteit van  communicatie en relaties transformeert
 • De derde transformatie moet onze instituten ombuigen naar de bron waar zij zichzelf kan zien en kan vernieuwen

Meer hierover in de lezing Bedrijf van de Toekomst

Onderwerpen
 • voorwaarden voor transformaties
 • 12 grondbeginselen voor transities
 • evolutie en de Tao van leiderschap
 • over de drempel: samenleving 4.0
 • reflectie: vragen voor mijn dagboek
 • Berlijn: door muren heen breken
 • ontkenning, cynisme, ontmoediging
 • vier niveaus van eco-communicatie
 • drie verhalen en vijf leerervaringen
 • ontwikkelen co-creatieve economie
 • verschuiving in de locus van leiderschap
 • de institutionele omkering van pyramides
 • alles wordt vloeibaar: samen co-creëren
 • 4.0 vragen voor mijn persoonlijk dagboek

Leiderschap bij verandering

Het belang van de persoonlijke en relationele verandering is groot. Het zal alleen slagen wanneer we er ook in slagen onze kerninstituties transformeren. Dit lukt alleen wanneer we in de periferie experimenteren en nieuwe wegen en eco-systemen creëren die collectieve welvaart en welzijn met elkaar verbinden.

Iedereen is leider en iedereen heeft een taak in deze omkering

Deze masterlezing biedt inzichten en actiepunten voor deze transformatie die onze generatie proactief moet bewerkstelligen. Samen vinden we de deuren in de muren van de silo’s die de oude systemen te lang hebben beschermd.

Ruud Veltenaar, spreker, filosoof en trendwatcher

Ruud Veltenaar – Spreker, Filosoof, Trendwatcher is een bevlogen spreker met een heldere visie. Hij stelt de vraag centraal hoe en welk ego-systeem we kunnen stimuleren naar het dienen van collectieve welvaart en welzijn binnen een eco-systeem. 

Zie ook Ruud Veltenaar’s visie op een ontketende toekomst

Leiden vanuit ontketende toekomst
Onderwerpen
 • de 4.0 revolutie door alle sectoren heen
 • regering 4.0: gedistribueerde democratie
 • zorg 4.0: van behandelen naar preventie
 • onderwijs 4.0: meer leren, minder scholen
 • bedrijven 4.0: co-creatief eco-systeem
 • NGO’s 4.0: innovatieve eco-systemen
 • Finance 4.0: vehicle voor verandering
 • cross-sector platform voor eco-economie
 • economie 4.0: welvaart & -zijn verbonden
 • droom: jonge geesten aan het stuur
 • levende voorbeelden: manifest voelbaar
 • reflectie: de 4.0 principes en ik?
 • vragen voor persoonlijk dagboek
Leiden vanuit ontketende toekomst

Leiden naar de toekomst van ons

Het belang van de persoonlijke en relationele verandering is groot, maar zal alleen slagen wanneer we er ook in slagen onze kerninstituties, die onze maatschappelijke systemen bepalen, te transformeren. Dit lukt alleen wanneer we in de periferie experimenteren en nieuwe wegen en eco-systemen creëren die collectieve welvaart en welzijn met elkaar verbinden. De oude instituties transformeren alleen wanner de dreiging bestaat dat ze irrelevant worden gemaakt. Van actie naar beweging en van beweging naar revolutie. Iedereen is leider en kan meehelpen aan het proces van de institutionele omkering. Deze masterlezing biedt inzichten en actiepunten voor deze transformatie die onze generatie proactief moet bewerkstelligen. Centraal staat de vraag hoe en welk ego-systeem we kunnen stimuleren naar het dienen van collectieve welvaart en welzijn binnen een eco-systeem. Samen vinden we de deuren in de muren van de silo’s die de oude systemen te lang hebben beschermd.

Onderwerpen
 • de 4.0 revolutie door alle sectoren heen
 • regering 4.0: gedistribueerde democratie
 • zorg 4.0: van behandelen naar preventie
 • onderwijs 4.0: meer leren, minder scholen
 • bedrijven 4.0: co-creatief eco-systeem
 • NGO’s 4.0: innovatieve eco-systemen
 • Finance 4.0: vehicle voor verandering
 • cross-sector platform voor eco-economie
 • economie 4.0: welvaart & -zijn verbonden
 • droom: jonge geesten aan het stuur
 • levende voorbeelden: manifest voelbaar
 • reflectie: de 4.0 principes en ik?
 • vragen voor persoonlijk dagboek

VRAAG NU OFFERTE AAN

REFERENTIES

Ademloos en geboeid zitten luisteren tijdens Futurama 2050. Wat een geweldig verhaal, het heeft mijn totale ik geraakt en aangesproken. Direct thuis gedeeld met mijn vrouw en kinderen. Iedereen werd er vrolijk van. Wat een bevlogen, inspirerende spreker is Ruud. Geweldige mimiek en je kunt niet om zijn fysieke aanwezigheid heen. Kortom, geen woorden voor. Ruud Veltenaar, bedankt!

BERT TRIP, Aa & Maas

Ruud weet mensen te raken. Prachtig om te ervaren hoe een zaal van meer dan 200 man ongemakkelijk op de stoel zat te schuifelen omdat de boodschap keihard binnen kwam. Zowel inhoudelijk als qua delivery is Futurama 2050 een dijk van een verhaal. Lekker als warm brood en bij momenten zo scherp als een mes. Big impact!

Richard Kooloos, ABN AMRO Bank